Recente inzichten over optimale duur DAPT na ACS of PCI in verschillende patiëntengroepen

10 minute education

Navigeer door video:

De optimale duur van DAPT zoals genoemd in richtlijnen is gebaseerd op oude data
Kanttekeningen bij en interpretatie van studies naar kortere DAPT-behandeling na PCI
Bevindingen van studies naar langere DAPT na PCI
Welke patiënten met stabiel coronairlijden hebben mogelijk baat bij langere DAPT-behandeling?
Wat te doen met patiënten met een heel hoog bloedingsrisico?
Toepassing van deze data in de kliniek: voorstel behandelalgoritme

Recente inzichten over optimale duur DAPT na ACS of PCI in verschillende patiëntengroepen

Recorded St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein at 6/19/2017

Dr. Jur ten Berg constateert dat de aanbevelingen ten aanzien van optimale duur van duale antiplaatjestherapie in de huidige richtlijn gebaseerd zijn op oude data. Hij vat de laatste inzichten samen.

Deze educatieve video is ontwikkeld onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van CVGK. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.
Deze productie is mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van AstraZeneca.