Leefstijl en lipiden: nut en bewijs

3 minute education


Leefstijl en lipiden: nut en bewijs

Recorded Nationale Lipidendag, Zeist at 5/17/2017

Prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer legt uit dat met de inname van de juiste vetten in de voeding het cholesterolgehalte en daarmee het risico op hart- en vaatziekten goed is te beïnvloeden.

Deze video is opgenomen tijdens de 3e Nationale Lipidendag, georganiseerd door CVGK, op 17 mei in Zeist. Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.