Wel of geen langdurige antistollingtherapie bij patiënten met veneuze trombo-embolie?

10 minute education

Navigeer door video:

Hoe de afweging te maken tussen doorgaan of stoppen met antistolling na spontane trombose?
Wat zijn de behandellijnen voor patiënten met een uitgelokte trombose?
Indien doorzetten antistolling met welk middel of welke dosering?
Wordt “Shared Decision Making” in de praktijk al toegepast?
Is er inmiddels iets bekend over de kosteneffectiviteit van DOACs?
Therapietrouw van patiënten die met DOACs worden ontstold.

Wel of geen langdurige antistollingtherapie bij patiënten met veneuze trombo-embolie?

Recorded NIV Internistendagen, Maastricht at 4/20/2017

Prof. dr. Menno Huisman en dr. Erik Klok (beiden LUMC Leiden) bespreken de overwegingen die een rol spelen bij de beslissing om langdurig door te gaan of te stoppen met antistollingsbehandeling in patiënten met spontane veneuze trombo-embolie.


Deze video is opgenomen tijdens de NIV internistendagen in Maastricht. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning.
Rectificatie - Eerder stond foutief vermeld dat deze productie is ontwikkeld onder inhoudelijke verantwoordelijkheid en mede mogelijk gemaakt door Pfizer