PCI-register-gebaseerde trial laat zien dat IFR non-inferieur is aan FFR, met minder ongemak en stenting

3 minute education


PCI-register-gebaseerde trial laat zien dat IFR non-inferieur is aan FFR, met minder ongemak en stenting

Recorded ACC, Washington at 3/20/2017

Matthias Götberg vat de voordelen van de register-gebaseerde studieopzet van de gerandomiseerde IFR-SWEDEHEART studie samen en deelt de resultaten van deze studie naar klinische uitkomsten na IFR ten opzichte van na FFR.

Deze video is opgenomen tijdens de ACC 2017 meeting, onder auspiciën van CVGK.
Het ACC journaal 2017 wordt mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis.