SGLT2-remming: een nieuwe optie ter preventie van CVD in T2DM

3 minute education


SGLT2-remming: een nieuwe optie ter preventie van CVD in T2DM

Recorded NIV internistendagen, Maastricht at 4/20/2017

Dr. Adriaan Kooy denkt dat gezien het gunstige effect op CV events, SGLT2-remmers een goede plaats kunnen krijgen in de behandeling van T2DM met SGLT2-remming, in het bijzonder bij hoogrisicopatiënten.

Deze video is opgenomen na een lunchsymposium tijdens de NIV internistendagen getiteld 'What’s new in 2017: PCSK9 & SGLT2 - Nieuwe inzichten voor de internist', georganiseerd door CVGK, op 20 april in Maastricht. Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.