PCSK9 remmers: 'from bench to bedside'

10 minute education

Navigeer door video:

Een lange weg sinds de ontdekking van PCSK9, een circulerend eiwit dat afbraak van de LDL-receptor induceert
Cardiovasculaire voordelen van PCSK9 loss-of-function mutaties
Ontwikkeling van PCSK9-remmers
Verlaging van LDL-c en Lp(a) door het remmen van PCSK9 met monoklonale antilichamen
Resultaten van PCSK9 uitkomstenstudies

PCSK9 remmers: 'from bench to bedside'

Recorded ACC 2017, Washington, DC, USA at 3/17/2017

Prof. Gilles Lambert beschrijft de ontwikkeling van PCSK9 remmers vanaf de ontdekking van PCSK9 in 2002 tot de resultaten van uitkomstenstudies met een PCSK9 remmer in 2017.

Deze video is tijdens de ACC Scientific Sessions 2017 in Washington, DC opgenomen met het doel verschillende perspectieven en meningen te bieden van experts in het veld, als ondersteuning bij de interpretatie en vertaling van de nieuwe studiebevindingen naar de klinische praktijk.

Het ACC journaal 2017 werd mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis.