LDL-verlaging: van risico-based naar benefit-based behandeling

10 minute education

Navigeer door video:

Welke nuances kunnen worden aangebracht bij de resultaten met PCSK9-remming?
FOURIER liet zien dat verdere LDL-verlaging zich vertaalt in klinisch voordeel
Atherosclerose is een ‘slow process’ en de behandeling ervan ook
Voor kosteneffectiviteit is het nodig om patiëntenprofielen met hoogste risico te bepalen
In beide trials werden met een goede veiligheid zeer lage LDL-waardes bereikt
We moeten toe naar benefit-based i.p.v. risico-based behandeling

LDL-verlaging: van risico-based naar benefit-based behandeling

Recorded ACC 2017, Washington, DC, USA at 3/17/2017

Prof.dr. Frank Visseren en prof.dr. Wouter Jukema geven aan dat met de recente PCSK9 resultaten, het zinvol is om aan de hand van de data patëntenprofielen te bepalen die het meeste baat hebben bij een behandeling met deze middelen.

Deze video is tijdens de ACC Scientific Sessions 2017 in Washington, DC opgenomen met het doel verschillende perspectieven en meningen te bieden van experts in het veld, als ondersteuning bij de interpretatie en vertaling van de nieuwe studiebevindingen naar de klinische praktijk.

Het ACC journaal 2017 werd mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis.