Welke DOAC is de beste keus voor uw patiënt met veneuze trombose?

10 minute education

Navigeer door video:

Onderbouwing voorkeur van richtlijnen voor DOAC bij indicatie DVT en/of longembolie
Hoe effectief zijn DOAC’s ten opzichte van LMWH/VKA bij DVT?
Vergelijking van studiecohorten van EINSTEIN-DVT/PE en AMPLIFY
Indirecte onderlinge DOAC vergelijking: wel of niet terecht?
Conclusies

Welke DOAC is de beste keus voor uw patiënt met veneuze trombose?

Recorded at 3/24/2017

Hoe kiest u de beste behandeling voor DVT/PE? Bij gebrek aan directe vergelijking van DOACs, worden indirecte conclusies getrokken over onderlinge verschillen. Prof.dr. Saskia Middeldorp gaat in op de validiteit hiervan.

Prof.dr. Saskia Middeldorp is werkzaam op de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

Deze educatieve video is ontwikkeld onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van CVGK en mede mogelijk gemaakt door een ondersteuning van Bayer.
Meningen en interpretaties in deze video komen volledig voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.