Bisfosfonaat als mogelijke nieuwe behandeling voor CV risicoreductie

10 minute education

Navigeer door video:

Bisfosfonaat grijpt mogelijk in op arteriële calcificatie
Twee soorten ziekte van de arteriële wand leiden tot calcificatie
Bestuderen van studies die het effect van bisfosfonaten op CV ziekte en sterfte evalueren
Een verschillend effect op cardiovasculaire en vasculaire mortaliteit
Het CV effect van dit middel dat doorgaans gebruikt wordt voor osteoporose verdient een eigen studie
Pseudo Xanthoma Elastica (PXE) als modelziekte om het effect op bisfosfonaat op de intima media te evalueren

Bisfosfonaat als mogelijke nieuwe behandeling voor CV risicoreductie

Recorded ESC Rome, Italy at 8/27/2016

Guido Kranenberg (UMC Utrecht) onderzoekt de potentiële impact van bisfosfonaat op calcificatie van de intima media van de arterie. Hij deelt de bevindingen van een systematisch review en meta-analyse met Nicole Jaspers (UMC Utrecht) en ze bespreken welke andere studies inzicht kunnen geven op deze relatie.