Hoe om te gaan met statinegerelateerde klachten

10 minute education

Navigeer door video:

Statine-gerelateerde klachten - hoe reëel is dit probleem in de kliniek?
Hoe om te gaan met patiënten die statine-geassocieerde klachten ervaren?
Het EAS flowdiagram kan helpen bij het vaststellen en verminderen van statine-gerelateerde klachten
Individualiseren van behandeldoel en behandeling
Rechallengen loont
Hoe de doelwaarde te bereiken - opties naast statines

Hoe om te gaan met statinegerelateerde klachten

Recorded UMCU, Utrecht at 5/9/2016

Statinegerelateerde klachten zijn een al lang bestaand en regelmatig optredend probleem in de kliniek. Vier lipidenexperts bespreken hoe reëel dit probleem is en hoe er het beste mee om te gaan.

Deze video is een initiatief van de Nederlandse Lipiden Academie (NLA). De NLA is verantwoordelijk voor de inhoud. Voor de productie van deze video is geen externe financiering ontvangen.

Bekijk de slides behorend bij deze presentatie